DEA

آنالیزور دی الکتریک DEA

برای بررسی رفتار عمل آوری رزین های ترموست( رزین های که در برابر حرارت سفت می شوند)، مواد کامپوزیت، چسب ها و رنگها مطابق با استانداردهای ASTME E2038 یا E2039 به کار می رود.

مزیت بزرگ این دستگاه این است که نه تنها در مقیاس آزمایشگاهی بلکه در فرآیند نیز می توان از آن استفاده کرد.

برای اندازه گیری هدایت یونی که از طریق محاسبه ضریب اتلاف دی الکتریک، یا ارزش متقابل آن، ویسکوزیته یون بدست می آید، نچ سیستم های تک و چند کانالی DEA  بسته به نوع کاربرد که در اندازه گیری و رنج فرکانسی مختلف و با انواع مختلف سنسورها را ارائه می دهد.

a

شرکت کیمیای صنعت آرا

تنها نماینده Netzsch در ایران