DSC

 • باتوجه به گستره کاربرد و اهمیت بالای آن در خروجی تحلیلی, گرماسنجی پویشی تفاضلی اغلب روشی برای تجزیه و تحلیل حرارتی است و می توان از آن بررسی انواع زیادی از مواد بکار برد:

  • مواد جامد فشرده(گرانولها – قطعات- قالبها – و غیره)مانند پلاستیک ها – لاستیک ها -رزین ها یا سایر مواد آلی، سرامیک ها – شیشه-کامپوزیت ها- فلزات و مصالح ساختمانی
  • پودرها از جمله پودرهای دارویی یا مواد معدنی
  • الیاف، منسوجات
  • نمونه های چسبناک مانند خمیر –کرم یا ژل
  • مایعات
  • خصوصیات حرارتی (ذوب-تبلور-انتقال چند شکلی- واکنش-انتقال شیشه ای)
  • ذوب-تبلور-تغییر شکل و واکنش حرارتی(آنتالپی)
  • تبلور مواد نیمه بلورین
  • تجزیه-پایداری حرارتی
  • پایداری اکسایشی(به ترتیب OOT- اکسایش -زمان القائی و اکسیداسیون شروع دما)
  • درجه عمل آوری در رزین چسب و غیره
  • خلوص گدازه
  • ظرفیت گرمایی ویژه
  • سازگاری بین اجزا
  • اثر
  • توزیع وزن ملکولی(شکل پیک برای پلیمرها)
  • تاثیر افزودنی ها – نرم کننده ها یا مخلوط های مجدد گرانول شده(برای مواد پلیمری)

  به منظور پوشش گستره کاری از رنج دمایی ۱۸۰- تا ۱۷۵۰درجه سانتی گراد، ما مدل های مختلف گرماسنجی پویشی تفاضلی را پیشنهاد می کنیم:

  • مدل DSC 404 F1 Pegasus و DSC 404 F3 Pegasus دو نسخه برای تعیین دقیق ظرفیت گرمایی ویژه و اثرات کالری، به ویژه در محدوده حرارتی بالا می باشد.
  • مدل دستگاه DSC 204 F1 PHOENIXبرای محدوده دمایی ۱۸۰- تا ۷۰۰  درجه سانتی گراد است. که دارای عملکرد عالی و بالاترین انعطاف پذیری است و مجهز به یو وی می باشد و امکان پایش عمل آوری نور القایی به عنوان مثال رنگ ها، چسب ها و زرین ها را فراهم می سازد.
  • در DSC 204 HP PHOEINX قابلیت اندازه گیری با اعمال فشار را دارد. (تا حداکثر۱۵۰بار)

  – مدل DSC 214 POLYMA یک مفهوم کاملا جدید و بخصوص برای توصیف مواد پلیمری طراحی شده است. یک رویکرد کامل که نه تنها شامل دستگاه DSC است بلکه شامل کل زنجیره فرآیند تحلیل از آماده سازی نمونه تا مرحله ارزیابی نیز می باشد.

  کلیه این دستگاهها براساس استانداردهای دستگاهی مرتبط با کاربرد یا مشخصات آزمونی مواد شامل
  ISO 113587, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 and DIN 53765 عمل می کنند.

  تمامی دستگاههای DSC نچ مطابق با اصل شار حرارتی و با بالاترین حساسیت تشخیص ویژگی و خدمات بلند مدت با شرایط ایده آل، در امور تحقیقاتی و دانشگاهی , توسعه مواد و هم چنین کنترل کیفیت دارای کاربردی موفق هستند.

 • مطابق با استاندارد DIN51007 دستگاه DTA برای تعیین درجه حرارت های مشخصه مناسب است در حالیکه DSC علاوه بر آن امکان تعیین کالری همچون گرمای ذوب یا گرمای تبلور را نیز فراهم می سازد. این امر با دو روش اندازه گیری متفاوت قابل انجام است: شار حرارتی یا توان جبرانی. از آنجا که کلیه دستگاههای DSC نچ بر اساس اصل شار حرارتی است لذا در ادامه به جزئیات بیشتر این روش پرداخته می شود.

 • سل اندازه گیری گرماسنجی پویشی تفاضلی از یک کوره و یک حسگر یکپارچه با موقعیت تعیین شده برای نمونه و نمونه مرجع تشکیل شده است. بخش حسگر به یک ترموکوپل متصل است یا بخشی از ترموکوپل است. این قابلیت این امکان را می دهد که هم تفاوت دمایی بین نمونه و رفرنس (سیگنال گرما سنجی پویشی) و هم  دمای مطلق نمونه یا رفرنس  ثبت شود.

  در حین گرم شده سل اندازه گیری، به علت ظرفیت گرمایی  (cp)نمونه، بخش رفرنس (معمولا یک ظرف خالی) معمولا سریعتر از نمونه گرم می شود. در نرخ دمایی ثابت تا زمان واکنش، دو منحنی دارای رفتار موازی هستند. مطابق نمودار زیر نمونه در نقطه t1 نمونه شروع به ذوب شدن می کند. دمای نمونه در حین ذوب تغییری نمی کند و دمای بخش رفرنس بصورت خطی افزایش می یابد. با اتمام ذوب دمای نمونه تا نقطه t2 مجددا افزایش یافته و پس از آن شکل خطی به خود می گیرد.سیگنال اختلاف دمایی (∆t) دو منحنی دما در بخش پائینی تصویر به نمایش درآمده است. در بخش میانی منحنی، محاسبه اختلاف ایجاد شده بصورت پیک (رنگ آبی) معرف فرایند ذوب گرماگیر است. بسته به اینکه دمای رفرنس از دمای نمونه کسر شده و یا بالعکس پیک ایجاد شده بصورت رو به بالا و یا پایین در محاسبه رسم می شود. سطح زیر پیک با گرمای گداز مرتبط است (آنتالپی بر حسب ژول بر گرم)

  استاندارد های  DIN51007 و ISO11357-1 تصویر فرآیند های گرماگیر را با دامنه هماهنگ رو به بالا را توصیه می کنند. به عنوان مثال استانداردهای  ASTME793 و E794 کاربرد رو به پائین را پیشنهاد می کنند. به این دلیل نرم افزار پروتئوس نچ این امکان را فراهم می سازد تا جهت آن برای فرایندهای گرماگیر و گرمازا انتخاب شوند.

  برای هردو مدل DTA و شار حرارتی DSC، سیگنال اولیه در حین اندازه گیری اختلاف دمای بین نمونه و رفرنس بصورت μV (ولتاژ حرارتی) است. در DSC این اختلاف دمایی به جهت کالیبراسیون مناسب می تواند به اختلاف شار حرارتی بر حسب mW تبدیل شود. این قابلیت در دستگاه صرفا DTA وجود ندارد.

  {46a9f47d423ae219fa468d18ae99ca7c5d461f9eb571e4de2f8a4ec944e6f4bd}name - {46a9f47d423ae219fa468d18ae99ca7c5d461f9eb571e4de2f8a4ec944e6f4bd}title

شرکت کیمیای صنعت آرا

تنها نماینده Netzsch در ایران