MMC

تیم تحقیق و توسعه شرکت نچ سیستمی کاملا جدید در زمینه گرماسنجی بوجود آورده که می تواند در موارد تجاری , تحقیق و توسعه , دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی , صنایع مختلف , کنترل کیفی و تضمین کیفیت استفاده گردد.

این دستگاه مانند DSC , واکنشهای شیمیایی , تغییرات فازی و ظرفیت گرمای ویژه را اندازه گیری می کند با این تفاوت که این محاسبات بر حسب گرم و سایز نمونه می باشد.

این امکان اجازه می دهد که تستها برای مواد ارگانیک یا غیر ارگانیک در چند فاز به صورت مخلوط یا محلول انجام شوند. مثل ARC که می تواند یک تست آدیاباتیک (بی دررو) که آزمایشی ضروری برای مرحله ایمنی می باشد انجام دهد.

دستگاه MMC 274 Nexus به طور موفقیت آمیزی در دو متد انرژی زا DSC و ARC خود را اثبات کرده است.

صنایع سرامیکی و شیشه :

چه مقدار از حجم سرامیک خام را کوارتز تشکیل داده است؟

تغییرات واکنش پذیری در مواد نانو چگونه است ؟

با چه نرخ پختی می توانیم به بهترین چگالی پخت دست پیدا کنیم ؟

فازهای هیدرات گچ تحت شرایط اشباع بخارات آب چه حالتی دارند ؟

در چه دمایی از پخت، چسبندگی و استحکام کامل می گردد ؟

در زمان از دست دادن آب در مواد سرامیکی چه میزان افت جرمی اتفاق می افتد ؟

این سوالات یا سوالهایی مشابه آنها می تواند با تکنیکهای مدرن اندازه گیری تحلیل حرارتی ما پاسخ داده شوند. ما یک راه حل ایده آل برای بهبود و توسعه تولیدات, تضمین کیفیت و مراحل بهینه سازی شما داریم.

درباره این برنامه های جامع در زمینه اندازه گیری تحلیل حرارتی تحقیق کنید , ما به شما لوازم جانبی گسترده و نرم افزار ساده خود را پیشنهاد می کنیم .

تمام اطلاعاتی را که در انجام اندازه گیری هایتان به آنها نیاز دارید در پکیج نرم افزار پیشرفته ما آن را بیابید.

شرکت کیمیای صنعت آرا

تنها نماینده Netzsch در ایران