دستگاه STA 2500 REGULUS بسیار مطمئن و کاملا مجهز و دستگاهی مقرون به صرفه هزینه و عملکرد بسیار عالی از ویژگی های قابل اطمینان این دستگاه، مجهز نمودن آن را اندازه گیریهای STA  تا دمای۱۶۰۰درجه سانتی گراد با قیمتی جذاب است.

سیستمی با بارگذاری از بالا و بالانس تفاضلی منحصر به فرد جریان گاز طبیعی و بالاترین سیستم بارگذاری از بالا بطور خودکار محافظت سیستم توزین را در برابر و از تعادل در برابر چگالش و آلودگی تضمین می کند. ساخت مناسب سیستم توزین تفاضلی خاصیت شناوری و اثرات همرفت در یک محدوده دمایی وسیع را خنثی می کند. این امر بهره برداری آسان بدون نیاز به صرف زمان را فراهم می کند.

اتمسفرهای مختلف قابل دسترس اندازه گیری ها را می توان نه تنها در محیط های بی اثر و اکسید کننده بلکه تحت خلاء نیز انجام داد. اتمسفر می تواند پویا یا استاتیک باشد. کنترلرهای جریان موجود در داخل دستگاه (MFCs) با نرم افزار کنترل شده و تغییرات گاز در هر زمانی از تست قابل انجام است.

ایده آل برای آنالیز گاز تکامل یافته طراحی بارگزاری از بالا اتصال راحت سیستم آنالیز گاز از جمله طیف سنج و FTIR(تبدیل فوریه مادون قرمز)،  MS (طیف سنج جرمی)، و یا GC-MS (کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی) را امکان پذیر می سازد.

در طول عملیات حرارتی، گازهای تکامل یافته می توانند بطور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

STA_2500_Regulus

شرکت کیمیای صنعت آرا

تنها نماینده Netzsch در ایران