در سراسر جهان ، نام NETZSCH مخفف پشتیبانی جامع، خدمات شایسته و قابل اعتماد ، قبل و بعد از فروش است. چشم انداز ما بهترین پشتیبانی ممکن که در هر زمان و هر مکان می باشد. کارشناسان واجد شرایط ما خوشحال خواهند شد تا پاسخگو سوالات شما در مقوله کاربری تجهیزات ، خدمات فنی و مشاوره جهت رفع مشکلات پیش رو باشند. 
در برنامه های آموزشی ویژه، شما و کارمندانتان ، خواهید آموخت که از تمام پتانسیل تجهیزات خود استفاده کنید.
برای حفظ سرمایه گذاری صورت گرفته، در تمام طول عمر تجهیزات خود، تیم پشتیبانی ما همراه شما خواهد بود.
همچنین در صورتی که ظرفیت آزمایشگاه شما بواسطه تعداد بالا نمونه پر شد، آزمایشگاه های کاربردی ما هرگونه اندازه گیری یا آزمون آنالیز حرارتی را برای تعیین خصوصیات گرمایی مورد نیاز شما انجام می دهند.

خدمات و پشتیبانی