گروه NETZSCH یک شرکت فناوری بین المللی است، که دفتر مرکزی آن در آلمان واقع شده است. واحدهای تجاری تجزیه و تحلیل، سنگ زنی و پراکندگی و پمپ ها و سیستم ها ارائه دهنده راه حل های مبتکرانه در بالاترین سطح تکنولوژی می باشند. بیش از 3700 پرسنل در 36 کشور جهان و یک شبکه فروش و خدمات در سراسر جهان بالاترین خدمات را تقدیم متقاضیان خواهند کرد.

​​Dilatometer 402 Expedis

​​​​​​دیلاتومتر، تعیین ضریب انبساط حرارتی

​اطلاعات فنی کلیدی:

​​Heating Rates: 0.001 to 100 K/min

Measuring Range: ± 25000 μm​​​​​​​

Resolution: 0.1 nm ... 1 nm

Repeatability of m. CTE: 10-8 1/K

Temperature Precision: 0.1K

Measuring System: NanoEye

Temperature Range: -180 ... 2800°C

Differential Scanning Calorimeter​​​​​​​

گرماسنجی روبشی تفاضلی​​​​​​​

Thermogravimetry

​توزین حرارتی

Thermal Diffusivity & Conductivity​​​​​​​

انتشار و هدایت حرارتی