کیمیای صنعت آرا - آنالیزحرارتی

اخبار شرکت

ارائه خدمات و فروش تجهیزات شرکتهای مذکور تنها فعالیت این شرکت نبوده و بسته به درخواست مشتریان گرامی، نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز و یا انجام تعمیرات موردی و یا عقد قرارداد جهت سرویس دوره ای تجهیزات متنوع آزمایشگاهی، در مراکز تحقیقاتی، شرکتها، کارخانجات و دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اقدام نموده و خوشبختانه با ارائه خدمتی در خور، خود را به عنوان تکیه گاهی مطمئن برای این مراکز مطرح کرده است.

محصولات اخیر