آنالیز حرارتی - محصولات 
از میان انواع متنوع سیستمهای آنالیتیک حرارتی، ایده آل ترین گزینه را مبتنی بر نیاز انتخاب نماید.
تجربه طولانی شرکت NETZSCH در بکار گیری  فن آوری های پیشرفته روز و مبتکرانه، بالاترین تضمین در تحقیق و توسعه مواد،  تضمین کیفیت و بهینه سازی فرایند می باشد. در محصولات و خدمات ما، تجربه و تخصص به همراه کیفیت قابل اعتماد مبین رهبری تکنولوژیکی است، که راستای منافع کاربر خلاصه می شود.
در رئوس مطالب زیر و بروشور های مربوطه با محصولات ما بیشتر آشنا شوید.
 ​​​​​​​

بروشور
بروشور جامع

آنالیز مکانیکی دینامیکی

Dynamic Mechanical Analysis​​​​​​​

گرماسنج ماژولار

Multiple Module Calorimeter​​​​​​​

  هدایت حرارتی
هدایت  الکتریکی

Thermal Diffusivity/Conductivity
​​​​​​​Seebeck Coefficient​​​​​​​         

هدایت حرارتی

Thermal Conductivity​​​​​​​

رئولوژی

Rheology​​​​​​​

Hyphenated Techniques - Evolved Gas Analysis​   ​​​​​​

​تجزیه و تحلیل گاز

​آزمایش نسوز

Refractory Testing​​​​​​​